Van xylanh bích chia nhớt phụ kiện thủy lực

Van xylanh bích chia nhớt phụ kiện thủy lực
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
040 Van Chống lún 2 chiều 3/8 KTM-U3820 650,000
050 Tháo lắp Nhanh 21 KTM-12N00 330,000
060 Bích chia nhớt + 2 coren M60 70 9540 KTM6795 460,000
070 Bích chia nhớt + 2 coren 4018 5018 3218 KTM-32450 390,000
080 Bích chia nhớt 3408 3608 L1 cũ bãi KTM-3436L1 390,000
090 Bích chia nhớt + 2 coren L4507 4708 KTM-454708 390,000
100 Cặp dây ty ô nguồn 75cm loại lớn KTM-075381 250,000
110 Xylanh Ủi 700+500=1.200 KTM-X7050120 2,060,000
010 Van 1 tay KTM + 4 coren + Lọc đường ống KTM-1T2160 1,190,000
020 Van 2 tay KTM + 6 coren + Lọc đường ống KTM-2T2160 1,490,000
130 Xylanh Nghiêng bãi Nhật KTM-50120 1,230,000
030 Van 3 tay KTM + 6 coren + Lọc đường ống KTM-3T2160 1,890,000
120 Xylanh tăng đơ trung tâm 480+250=730 ty 28 vỏ 60 2 đầu táo tự lựa 19 KTM-X482674 1,950,000

combo van 1 tay gia do ren bich day ty o xylanh trung tam

combo van 1 tay gia do ren bich day ty o xylanh trung tam
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
020 2 dây ty ô xylanh 65cm KTM-06514 270,000
030 Mặt bích chia nhớt + 2 ren KTM-32450 390,000
040 2 dây ty ô nguồn 75cm KTM-075381 360,000
050 Van 1 tay KTM + 4 coren + Lọc đường ống KTM-1T2160 1,190,000
070 Giá đỡ lắp van + 2bulog KTM-40186 140,000
080 Combo Van bích dây ren giá đỡ (chưa bao gồm xyalnh) KTM-com1 2,040,000
010 Combo van 1 tay xylanh trung tâm đủ bộ bích ren dây giá đỡ 020-070 KTM-ComxyTT 4,330,000
060 Xylanh tăng đơ trung tâm 480+250=730 ty 28 vỏ 60 2 đầu táo tự lựa 19 KTM-X482674 1,950,000

com bo van 1 tay gia do bich ren day xylanh nghiêng

com bo van 1 tay gia do bich ren day xylanh nghiêng
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
020 2 dây ty ô xylanh 1m KTM-10014 300,000
030 Mặt bích chia nhớt + 2 ren KTM-32450 390,000
040 2 dây ty ô nguồn 75cm KTM-075381 360,000
050 Van 1 tay KTM + 4 coren + Lọc đường ống KTM-1T2160 1,190,000
060 Xylanh Nghiêng KTM-50120 1,230,000
070 Giá đỡ lắp van + 2bulog KTM-40186 140,000
080 Combo Van bích dây ren giá đỡ (chưa bao gồm xyalnh) KTM-com1 2,040,000
010 Combo van 1 tay xylanh Nghiêng đủ bộ bích ren dây giá đỡ 020-070 KTM-ComxyN 4,330,000

combo van 1 tay gia do ren bich xylanh ui

combo van 1 tay gia do ren bich xylanh ui
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
020 2 dây ty ô xylanh 3m KTM-30014 800,000
030 Mặt bích chia nhớt + 2 ren KTM-32450 390,000
040 2 dây ty ô nguồn 1.5m KTM-150381 360,000
050 Van 1 tay KTM + 4 coren + Lọc đường ống KTM-1T2160 1,190,000
060 Xylanh Ủi 700+500=1.200 KTM-X7075120 2,060,000
070 Giá đỡ lắp van + 2bulog KTM-40186 140,000
080 Combo Van bích dây ren giá đỡ (chưa bao gồm xyalnh) KTM-com1 2,040,000
010 Combo van 1 tay xylanh Ủi đủ bộ bích ren dây giá đỡ 020-070 KTM-ComxyU 4,820,000

combo van 2 tay 2 xylanh gia do đủ bộ

combo van 2 tay 2 xylanh gia do đủ bộ
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
020 4 dây ty ô xylanh 1m+0.65m KTM-41066m 570,000
030 Mặt bích chia nhớt + 2 ren KTM-32450 390,000
040 2 dây ty ô nguồn 75cm KTM-075381 360,000
050 Van 2 tay KTM + 4 coren + Lọc đường ống KTM-2T2160 1,490,000
060 Xylanh Nghiêng bãi Nhật KTM-50120 1,230,000
080 Giá đỡ lắp van + 2bulog KTM-40186 140,000
090 Combo Van 2 tay bích dây ren giá đỡ (chưa bao gồm xyalnh) KTM-com2 2,340,000
010 Combo van 2 tay xylanh Nghiêng + Trung tâm đủ bộ bích ren dây giá đỡ KTM-Com2xyNT 6,330,000
070 Xylanh tăng đơ trung tâm 480+250=730 ty 28 vỏ 60 2 đầu táo tự lựa 19 KTM-X482674 1,950,000

Combo van 2 tay 2 xylanh trung tam va ủi đủ bộ

Combo van 2 tay 2 xylanh trung tam va ủi đủ bộ
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 Combo van 2 tay xylanh Ủi + Trung tâm đủ bộ bích ren dây giá đỡ KTM-Com2xyUT 7,248,000
020 4 dây ty ô xylanh 3m+1.5m KTM-4300105 1,100,000
030 Mặt bích chia nhớt + 2 ren KTM-32450 390,000
040 2 dây ty ô nguồn 1.5m KTM-075381 360,000
050 Van 2 tay KTM + 4 coren + Lọc đường ống KTM-2T2160 1,490,000
070 Xylanh Ủi 700+500=1.200 KTM-X7050120 2,060,000
080 Giá đỡ lắp van + 2bulog KTM-40186 140,000
090 Combo Van 2 tay bích dây ren giá đỡ (chưa bao gồm xyalnh) KTM-com2 2,340,000
060 Xylanh tăng đơ trung tâm 480+250=730 ty 28 vỏ 60 2 đầu táo tự lựa 19 KTM-X482674 1,950,000

Combo van 2 tay 2 xylanh nghieng ui day ren gia do van đủ bộ

Combo van 2 tay 2 xylanh nghieng ui day ren gia do van đủ bộ
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 Combo van 2 tay xylanh Ủi + Nghiêng đủ bộ bích ren dây giá đỡ KTM-Com2xyUN 6,630,000
020 4 dây ty ô xylanh 1.5m+3m KTM-4105300 1,100,000
030 Mặt bích chia nhớt + 2 ren KTM-32450 390,000
040 2 dây ty ô nguồn 1.5m KTM-150381 360,000
050 Van 2 tay KTM + 4 coren + Lọc đường ống KTM-2T2160 1,490,000
060 Xylanh Nghiêng KTM-50120 1,230,000
070 Xylanh Ủi 700+500=1.200 KTM-X7050120 2,060,000
080 Giá đỡ lắp van + 2bulog KTM-40186 140,000
090 Combo Van 2 tay bích dây ren giá đỡ (chưa bao gồm xyalnh) KTM-com2 2,340,000

Combo van 3 tay 2 xylanh trung tam ủi gia do day ren đầy đủ

Combo van 3 tay 2 xylanh trung tam ủi gia do day ren đầy đủ
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 Combo van 3 tay 2 xylanh Ủi + Trung tâm, đủ bộ bích ren dây giá đỡ KTM-Com2xyUN 7,608,000
020 4 dây ty ô xylanh 1.5m+3m KTM-4105300 1,160,000
030 Mặt bích chia nhớt + 2 ren KTM-32450 390,000
040 2 dây ty ô nguồn 1.5m KTM-150381 360,000
050 Van 3 tay KTM + 4 coren + Lọc đường ống KTM-3T2160 1,790,000
060 Xylanh Trung tâm tăng đơ giữa KTM-482674 1,848,000
070 Xylanh Ủi 700+500=1.200 KTM-X7050120 2,060,000
080 Giá đỡ lắp van + 2bulog KTM-40186 140,000
090 Combo Van 3 tay bích dây ren giá đỡ (chưa bao gồm xyalnh) KTM-com3 2,640,000

combo van 3 tay 3 xylanh ủi nghiêng trung tâm đầy đủ coren dây ty ô giá đỡ

combo van 3 tay 3 xylanh ủi nghiêng trung tâm đầy đủ coren dây ty ô giá đỡ
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
020 6 dây ty ô xylanh 1.5m+3m+1.5m KTM-4105300 1,520,000
030 Mặt bích chia nhớt + 2 ren KTM-32450 390,000
040 2 dây ty ô nguồn 1.5m KTM-075381 360,000
050 Van 3 tay KTM + 4 coren + Lọc đường ống KTM-3T2160 1,790,000
060 Trung tâm tăng đơ giữa KTM-482674 1,848,000
070 Xylanh Ủi 700+500=1.200 KTM-X7050120 2,060,000
080 Giá đỡ lắp van + 2bulog KTM-40186 140,000
090 Xylanh Nghiêng Bãi Nhật KTM-50120 1,230,000
100 Combo Van 3 tay bích dây ren giá đỡ (chưa bao gồm xyalnh) KTM-Com3 2,640,000
010 Combo van 3 tay 2 xylanh Ủi + Nghiêng, đủ bộ bích ren dây giá đỡ KTM-Com3xyUN 9,448,000

com bo dây dãn lắp nhanh co ren ben mooc thùng

com bo dây dãn lắp nhanh co ren ben mooc thùng

Phụ kiện ren van chia T nối nhanh

Phụ kiện ren van chia T nối nhanh
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
020 Nút khóa 1/4 KTM-13494 15,000
030 Nối Nhanh 21 KTM-NN21 330,000
040 Van chống lún 2 chiều 3/8 KTM-U3820 650,000
050 Đầu đực 21 KTM-NN21D 115,000
060 Đầu cái 21 KTM-NN21C 135,000
070 13*17 côn lõm long đền đồng 13 lỗ 8.5 13171 15,000
080 13*13 lõm 13131 15,000
090 13con*13 lõm 13132 15,000
100 13con*18.5 131851 15,000
110 13*17 côn lõm 13171 15,000
120 18.5*13 côn lõm 185131 15,000
130 18.5*17 côn lõm 185171 15,000
140 zaco 21*17 lõm 21171 20,000
150 zaco 21*13 lõm 21131 20,000
160 zaco 17*13 lõm 17131 20,000
170 zaco 17*17 Lõm 1717 20,000
180 zaco 13*13 lõm 13133 15,000
190 Đầu bịt 1/4 cái lồi B14Cl 15,000
200 Chữ T 1/4 T14C 40,000
210 Khóa chữ T + 3 ren KT3814 515,000
010 Lọc đường áp KTM-FL2173 590,000

com bo van 1 dùng cho máy Gặt Kubota Yanmar

com bo van 1 dùng cho máy Gặt Kubota Yanmar
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 Combo van 1 tay + Lọc đường áp + dây ren phù hợp KTM-Com1Gat 1,320,000
020 Van 1 tay KTM + 4 coren + Lọc đường ống KTM-1T2160 1,190,000
030 Dây nguồn lớn 0.65m KTM-075381 180,000
040 Moter Tời 80MPH KTM-MT8021 1,790,000
060 Van 2 Tay + 6 coren + Lọc đường áp KTM-2T2160 1,490,000
messenger
zalo